Vuosi 2016

Suurlähettiläs Harry Helenius Pietari-seurassa

21.11. suurlähettiläs Harry Helenius muisteli Neuvostoliiton ja Venäjän aikojaan.

 

Harry Helenius on pitkän linjan diplomaatti, joka on työskennellyt ulkoasiainhallinnossa vuodesta 1973 lähtien yli neljäkymmentä vuotta. Neljä kautta tästä ajasta liittyy läheisesti Neuvostoliittoon ja Venäjään. Pietari-seurassa Helenius muisteli näitä aikoja juuri näiden neljän kauden pohjalta.

Vuosina 1976-78 hän työskenteli avustajana konsulitehtävissä Moskovan suurlähetystössä. Se oli liennytyksen aikaa Euroopassa ja valtaa piti vanha kaarti NL:ssä Brezhnev ja Suomessa Kekkonen. Taloudessa NL eli pysähtyneisyyden kautta. Öljyn hinta oli korkealla ja idänkauppa veti, mutta varustelumenot söivät varoja etenkin Afganistanin sodan alettua. Lähetystössä luettiin tarkkaan Juri Komissarovin kirjoitukset. Tutustuminen kulttuurielämään opetti Heleniusta lukemaan ja tulkitsemaan virallista puhetta myös rivien välistä.

Vuodet 1988 - 1991 kaupallisena ministerineuvoksena Moskovassa ajoittuivat Gorbatsovin loppuvuosiin. Glasnost ja perestroika olivat iskusanoja maan ollessa kuitenkin enemmän tai vähemmän kaaoksen vallassa. Clearing-kauppa Suomen kanssa loppui ja sekavuutta maassa osoitti mm. se, että korkeat viranomaiset antoivat suomalaisille hyvin ristiriitaista tietoa ennen lopullista päätöstään. Suomea kuvattiin jopa NL:n verenimijäksi clearing-kaupan myötä. Kaupasta Suomelle jäi seitsemän miljardin markan saatavat, jotka kuitattiin vasta 2000 luvulla. Näinä vuosina Venäjän kaupan volyymi väheni radikaalisti.

Pääkonsuliaika Pietarissa 1988 - 2001 alkoi Venäjän talouden toisen romahduksen jälkeen mutta siihen osui myös nopea elpyminen. Jeltsin piti valtaa Moskovassa ja Putin FSB:ssä. Uusia rajanylityspaikkoja avattiin EU:n avustuksella ja lähialueyhteistyö kukoisti. Suomalaisia yrityksia etabloitui Venäjälle ja ylipäätään optimismi oli vallitseva piirre elpyvässä taloudessa. Suomi koettiin tärkeäksi yhteistyökumppaniksi.

Suurlähettiläsvuosina 2004 - 2008 Moskovassa Putinin Venäjällä alkoi näkyä nationalismin nousu. Ortodoksinen kirkko ja FSB vahvistivat asemaansa tärkeinä toimijoina. Venäjän ja Naton yhteistyö toimi, öljyn hinta ja Putinin suosio olivat korkealla. Kauppa Suomen kanssa kävi hyvin, vaikka joitakin tulliongelmia ilmeni etenkin puukaupassa. Lähetystön työntekijöiden liikkumismahdollisuudet maassa paranivat, sen sijaan EU suhteisiin ilmaantui ongelmia.

Yhteenvedossaan vuosistaan Helenius totesi, että ruohonjuuritasolla Suomen ja Venäjän yhteistyö on kuluneiden 40 vuoden aikana parantunut. Jonkinlainen päätepiste siinä lienee nyt ainakin joksikin aikaa saavutettu.

Venäjän ongelmat ovat siinä, että se on eurooppalainen kulttuuriperimältään, ei euraasialainen. Venäjä ajattelee kuin imperiumi, vaikka sen asema on heikentynyt. USA ei esimerkisi ole kovin kiinnostunut Venäjästä ja kuvaavaa on, että Obama määritteli Venäjän ydinasesuurvallaksi, ei suurvallaksi. Imperiumin hajoamisen haamukivut ovat kovia kuten ne ovat olleet myös läntisissä imperiumeissa, Britanniassa, Itävalta-Unkarissa ja Alankomaissa. Omakuvan hyväksymisaika on pitkä.

Venäjällä perinteisesti vahva valtio on aina mennyt yksilön edelle. Tähän liittyen arvoista keskusteleminen venäläisten kanssa on vaikeaa. Demokratia on ottanut taka-askelia ja etenkin EU:n neuvot koetaan turhina ja häiritsevinä. Keskusteluyhteyttä kuitenkin ylläpidetään. Suomi on myös säilyttänyt erityisasemansa venäläisten mielissä etenkin Pietarissa.

 

27.10. Professori Natalia Baschmakoff Rikhardinkadun kirjastossa

 

Professori Natalia Baschmakoff esitelmöi aiheenaan venäläisten emigraatio Suomeen autonomian aikana ja vallankumouksen jälkeen.

Tilaisuus oli järjestetty yhdessä Pietarin instituutin ystävien kanssa ja sitä voidaan luonnehtia todelliseksi yleisömenestykseksi.

 

26.9. Diplomisäveltäjä Fridrich Bruk Tampereelta kertoili Pietarin ajoistaan ja venäläisestä musiikista sekä esitteli kirjansa "Soi maininki hiljainen".

 

Pyysaaren runoilta torstaina 9.6. 

Kesäkuun 9. päivänä kokoonnuttiin Pyysaareen runojen ja lohikeiton pariin. Kukin saattoi halutessaan esittää mielialaansa sopivan runon muun seurustelun yhteydessä.
 

Suurlähettiläs Heikki Talvitie

Suurlähettiläs Heikki Talvitie ja "Itsenäisyytemme ilmansuunnat"

 

Huhtikuun 18. päivän tilaisuus veti Maailman kulttuurien laitoksen salin liki täyteen, kun suurlähettiläs Heikki Talvitie esitteli viimeisimmän kirjansa "Itsenäisyytemme ilmansuunnat" :Heikki Talvitie, Risto Repo, Auditorium kustannus, 2015. Lyhyen katsauksen jälkeen toiminnastaan suurlähettiläänä ja useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa erityistehtävissä, Talvitie iski suoraan ajankohtaisiin tällä hetkellä kiinostaviin aiheisiin.

Talvitie kuuluu myös siihen julkisuudessa puheenvuoroja käyttäneeseen joukkoon, joka on huolissaan Suomen Venäjä osaamisesta. Talvitien mukaan virallista infoa Suomen Venäjä politiikasta on tällä erää vähän. Sen sijaan media on täyttynyt erilaisesta disinformaatiosta. Hallituksen osalta tietoa Suomen ja Venäjän todellisista suhteista kuvaa hänen lausumansa siitä, että hallitus ei voi tunnustaa välien olevan miltään osalta huonot, vaikka hallituksessa lienee väkeä, jonka mukaan välit ovat hyvät silloin, kun niitä ei ole lainkaan. Toki pääministeri Sipilä on avannut pitkään alamaissa olleet ministerisuhteet uudelleen ja presidentti Niinistö on ollut suhteiden ylläpidossa aktiivinen. Yhteistyötä ja suhteita on vaikeuttanut osaltaan Venäjän Suomea koskeva agenda, missä suhteiden tulisi rakentua ilman kolmannen osapuolen (EU) mukanaoloa. Kaikilta osin Suomi ei ole nyt sinut Venäjän kanssa. 

Professori Timo Vihavainen jatkaa puheenjohtajana.
Dosentti Marina Vituhnovskaja-Kauppala piti vuosikokousesitelmän

Vuosikokous ja Marina Vituhnovskaja-Kauppala 14.3.

 

Vuosikokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja valitsi toimihenkilöt seuran toimintaa suunnittelemaan. Hallitus jatkaa entisellään ja puheenjohtajaksi valittiin professori Timo Vihavainen hänkin edelleen. Jäsenmaksu säilytettiin vanhoillaan 20 eurona. Opiskelijat ja työttömät maksavat 10 euroa. Talousarvion yhteydessä todettiin, että seuran kulut kasvavat jatkossa tilavuokrien takia. 

 

Vuosikokousesitelmän piti dosentti Marina Vituhnovskaja-Kauppala. Aiheena oli Suomen asian käsittely Venäjän duumassa vuosina 1906-1914. Suomen asia oli esillä duumassa useita kertoja kyseisenä aikana liittyen usein yleisiin Venäjän lainsäädäntö- ja kansallisuuskysymyksiä käsitteleviin hankkeisiin sekä erityisesti Suomeen. Aktiivinen Suomen asioissa oli jo aiemmin olut pääministeri Stolypin, jonka kerrotaan jopa kuolinvuoteellaan Kiovassa muistuttaneen Suomen asiasta. Duumassa oli ko. ajanjaksolla selvästi kaksi leiriä, joista enemmistö suhtautui varsin kielteisesti Suomen erikoisasemaan. Vähemmistönä olleet kadetit ja sosialidemokraatit taas pitivät Suomen kysymystä esillä myönteisemmässä hengessä, vaikkakin tiesivät jäävänsä päätöksenteossa alakynteen. Tarkoituksena oli myös kuvata Suomea eräänlaisena tavoiteltavana esimerkkinä Venäjän demokratialle. Suomalaiset pitivät viimemainittuihin kiinteästi yhteyttä korostaen Suomen erityisasemaa. Kiihkeimmät Suomen syöjät kuten Markov ja Puriskevits vaativat Suomen rankaisemista etuoikeuksistaan. Samoin he ratsastivat kritiikissään vuonna 1905 uponneen John Grafton -aluksen tapauksella. Alus oli japanilaisten ja hollantilaisten rahoituksella kuljettamassa aseita Venäjän vallankumouksellisille Suomen kautta.

1907-1912 kansallisuuskysymyksiä koskevan lainsäädännön käsittelyssä Suomi nousi esille mm. seuraavista näkökulmista:

- geopolitiikka, Suomea pidettiin epälojaalina Pietaria kohtaan ja pelättiin aluetta käytettävän sitä vastaan

- talous, Suomen katsottiin osallistuvan liian pienellä panoksella Venäjän kuluihin

- oikeudellinen, Suomen oma erillislainsäädäntö esti Venäjän suoraa puuttumista asioihin

- venäläisvähemmistö Suomessa omasi vähemmän oikeuksia kuin kantaväestö

- armeija, suomalaisten haluttomuus osallistua Venäjän armeijaan

- nationalismi, molemmissa maissa nouseva nationalismi lisäsi jännitteitä 

Vuosikokousväki oli varsin tyytyväinen kuultuun alustukseen ja koki saaneensa aiheesta sellaista uutta tietoa, jota meillä ei yleisesti ole tällä tasolla ollut esillä.

 

 

 

 

Alpo Juntunen alusti Sveaborgin vaiheista ja merkityksestä Venäjän vallan aikana 15.2.2016

 

Tohtori Alpo Juntusen esitelmän aiheena oli ”Sveaborg imperiumin läntinen lukko”.  Suomenlinnaa kutsuttiin Sveaborgiksi koko autonomian ajan aina vuoteen 1918 asti, jolloin sen nimi muutettiin vähän anakronistisesti Suomenlinnaksi. Elias Lönnrot oli tosin esittänyt 1830-luvulla sen nimeksi Viaporia, mutta lopulta se menetti vanhan nimensä Sveaborg vasta Suomen itsenäistymisen alkuvaiheissa. Kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, niin Meriministeriön alainen Sveaborg ei itsenäistynyt vielä silloin, vaan se liitettiin Suomeen vasta 1918. Sveaborg tuli siis olleeksi Venäjän alaisuudessa 110 vuotta, 1808-1918.

 

Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa, kun venäläiset valloittivat Sveaborgin Suomen sodan tiimellyksessä 3.5.1808. Sveaborg oli alun perin tehty Ruotsille laivastotukikohdaksi ja sinne oli sijoitettu suuri osa Ruotsin laivastosta. Kun venäläiset olivat vallanneet Sveaborgin, voittoa juhlistettiin juhlajumalanpalveluksella ja juhlakulkueella. Ruotsille Sveaborgin menetys oli valtava tappio, eikä se ole enää sen koommin saavuttanut niin merkittävää asemaa Itämerellä.

 

Sveaborgin valtaus oli tärkeä sekä Venäjälle että Suomelle. Siinä ratkaistiin samalla Suomen kohtalo. Venäläiset olivat tuohon aikaan myötämielisiä Suomelle ja suomalaisille. Kenraali von Buxhoevden pyysi tietoja, miten Suomen olot olisi järjestettävä. Majuri Johan Tandefelt esitti puolestaan, että Helsinki ja Sveaborg yhdessä olisi nimitettävä keisarin kunniaksi Aleksandriaksi. Tandefeltin kuoltua esitys hautautui.

 

Venäjän vallan aikana Ruotsi ja Englanti olivat jatkuvasti Venäjän vihollisia. Sveaborgia vahvistettiin tukikohdaksi Venäjän laivastolle. Kun Venäjä solmi ns. Kielin rauhan 1814, seurasi pitkä rauhan jakso, aina vuoteen 1854 saakka. Venäjä alkoi laiminlyödä puolustustaan Itämeren alueella ja Sveaborginkin varustaminen oli heikkoa.

 

Sveaborg toimi myös perusteluna sille, miksi Helsingistä tuli pääkaupunki. Siellä oli jo voimakas merilinnoitus ja se oli lähempänä Pietaria, eikä suunnannut katsettaan länteen, kuten Turku. Sveaborg oli tuolloin varsin kansainvälinen paikka. Uskontojen kirjo kertoo väestön monikulttuurisuudesta: siellä oli katolisia, ortodokseja, juutalaisia, muhamettilaisia ja jopa buddhalaisia. Käyttötavarat tuotiin pääasiassa Pietarista ja Virosta, tuoretuotteet Suomesta. Sotilaat eivät saaneet olla kanssakäymisissä paikallisen väestön kanssa. Tämän vuoksi väki vaihtui saarella tiheään.

Kun Iso-Britannia ja Ranska julistivat sodan Venäjälle 1854, syttyi ns. Krimin sota. Vuosisatoihin vihollinen ei ollut tullut lännestä. Nyt englantilaiset ja ranskalaiset alkoivat pommittaa laivastollaan Sveaborgia 9.8.1855 ja tulitusta kesti kolme päivää. Viholliset keskittyivät merilinnoituksen tulittamiseen, eivätkä ampuneet Helsinkiin. Helsinkiläiset kokoontuivat seuraamaan Sveaborgin pommitusta Kaivopuiston kallioille. Ilman Sveaborgia Helsinki olisi saattanut joutua taistelutantereeksi, kauhein seurauksin.

Krimin sota merkitsi Sveaborgille rakennusten laajan tuhon lisäksi merilinnoituksen arvon alennusta. Seuraavina vuosina Sveaborgin puolustusvalmiutta alettiin vahvistaa. Kun Vallisaari oli linnoitettu, sitä alettiin kutsua perintöruhtinaan saareksi, se oli Aleksanterin saari. Venäjä menetti Krimin sodassa Bomarsundin linnoituksen Ahvenanmaalla. Sen menetys korosti puolestaan Sveaborgin merkitystä. Se oli edelleen tärkein etuvartio Itämerellä. Suomalaiset olivat Krimin sodassa lojaaleja keisarille ja puolustivat Venäjää; he olivat uskollisia alamaisia.

 

Turkin sota 1877-78 lisäsi tarvetta lisätä Sveaborgin puolustusta. Englanti oli edelleen päävihollinen. Englannilla ei ollut maavoimia ja Venäjän pääsy merille taas suppea. Pelättiin että ruotsalaisia maajoukkoja koulutetaan englantilaisten tueksi. Mielenkiintoista oli, että vihollismaan Britannian konsuli saattoi residenssistään Kaivopuistossa tarkkailla, kuinka Sveaborgissa varustauduttiin ottamaan vihollinen vastaan.

 

1800-luvun lopulla sotatekniikka alkoi kehittyä, tulivat teräsrunkoiset laivat ja rihlatut tykit, joka johti kilpavarusteluun osapuolten välillä. Venäjällä pelättiin jatkuvasti Britannian hyökkäystä. Sveaborgin tykistöä uudistettiin, siis edelleen oli kyse puolustuksen vahvistamisesta. Venäjällä laadittiin suunnitelma osallistumisesta laajaan eurooppalaiseen sotaan. Suunnitelmalla oli vaikutusta ensimmäiseen maailmasotaan saakka. Vuonna 1884 alkoi Afganistanin kriisi. Sveaborgin tehtävänä oli tämänkin kriisin aikana puolustaa tarvittaessa Venäjälle tärkeää meriväylää ja samalla puolustaa myös Helsinkiä. 1870-luvulla valmistui rautatie Pietarista Helsinkiin ja sitä kautta tuotiin Sveaborgiin lisää maajoukkoja. Sveaborgissa oli vuosisadan vaihteessa 7500 sotilasta. Nyt Helsinkiä koski entistä vahvempi linnoituspolitiikka.

 

Heinä-elokuun vaihteessa 1906 Sveabogissa käynnistyi kapina, joka liittyi Venäjän–Japanin sodan aiheuttamaan laajempaan kapinaliikehdintään Venäjän keisarikunnan sisällä. Sveaborgin kapinan oli tarkoitus olla lähtölaukaus koko maan laajuiselle vallankumoukselle, mutta loppujen lopuksi se kuitenkin epäonnistui ja noin 3000 sotilasta kukistettiin nopeasti. 1800-luvun lopulta alkaen kansallisen heräämisen myötä ja vääriksi koettujen keisarin päätösten seurauksena suomalaisten keskuudessa alkoi esiintyä venäläisvastaisuutta.

 

Venäjälle luotiin 1900-luvun alussa ns. Pietari Suuren rannikkopuolustusjärjestelmä, jonka keskeinen osa Sveaborg oli. Se oli keskuslinnoitus, jonka ympärille rakennettiin koko meripuolustus. Venäjän tarve Suomenlahden rannikkopuolustuksen vahvistamiselle seurasi Tsushiman meritaistelusta 1905, jossa merkittävä osa sen Itämeren laivastosta upposi. Jossain määrin oli pohdinnassa myös uuden merilinnoituksen rakentaminen Laajasaloon, mutta se suunnitelma ei päässyt toteutusasteelle. Myös Lauttasaaren linnoittamista pohdittiin.

 

Vuonna 1913 alkoi ainutlaatuinen rannikkopuolustuksen rakentaminen. Tallinnaan ja Helsinkiin rakennettiin modernit satamat. Rakennustöiden aikaan Sveaborgissa, joka käsitti myös lähisaaret, kuten Isosaaren, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren, paikalla oli upseereita 578 ja miehistöä 20194 miestä. Linnoitukseen kuuluivat Helsinkiä kiertäneen maarintaman lisäksi myös meririntaman linnoitukset, kuten Miessaari, Rysäkari ja Kuivasaari. Sveaborgin rakentajien ja puolustajien kannalta ensimmäinen maailmansota syttyi kuitenkin liian aikaisin, Uusi rannikkopuolustusketju ei kerinnyt valmistua. Kronstadt kuitenkin puolusti Pietaria ja Sveaborg koko rannikkoa. Sveaborg esti maihinnousun Helsinkiin. Sodasta huolimatta Helsinki eli Sveaborgin ansiosta rauhan aikaa aina bolsevikkivallankumoukseen saakka. Vasta vallankumous toi sodan Helsinkiinkin.

 

Vallankumouksen melskeissä keisari kukistui, Suomi itsenäistyi ja Suomen­linna sai nykyisen nimensä 12. toukokuuta 1918, jolloin Kustaan­miekan lippu­salkoon nostettiin juhlallisesti tuolloin Suomen lippuna väli­aikaisesti käytetty punakeltainen leijonalippu.

Erkki Merimaa

Bengt Fagerholm
Fagerhomin luokittelu Pietarin arkkitehtuurin kausista.

Bengt Fagerholm esitteli Pietarin arkkitehtuuria

 

Toimintavuosi 2016 aloitettiin 18. tammikuuta Bengt Fagerholmin esitelmällä Pietarin arkkitehtuurista. Pohjina olivat hänen kirjansa "Muuttuva Pietari" vuodelta 2015 sekä hänen vuosia kestänyt vanhojen Pietari -postikorttien keräily, joiden näkymiä hän rinnastaa kuviin nykyisistä rakennuksista ja katunäkymistä. Joissakin kuvissaan Fagerholm mielenkiintoisella tavalla "nostaa pystyyn" kadonneita patsaita ja muistomerkkejä. Tarkastelun kohteena hänellä niin kirjassaan kuin esitelmässään oli ennen kaikkea useita asuin- ja liikerakennuksia perinteisten palatsinäkymien sijaan. Osansa kulttuurimiljöiden pilaamisesta saivat bolsevikkien syntien lisäksi myös suomalaiset uudisrakentajat kuten Stockmann ja Sokos sekä paikalliset uusrahakkaat rakentajat. Mutta esimerkkejä hyvästäkin kaupunkimiljöön uudistamisesta löytyi kuten kauppakeskus Galeria Ligovski prospektilla.

 

 

 

 

 

Ohessa on kuva hänen tekemästään Pietarin rakennustyylien ryhmittelystä. Väkeä oli tällä kertaa paikalla Maailman kulttuurien laitoksella liki kolmekymmentä henkeä.