Vuosi 2014

Pikkujoulu 8.12. Lyseumklubbenilla

 

Pikkujoulua vietettiin perinteiseen tapaan, tosin tällä kertaa hieman pienemmällä joukolla kuin aiemmin. Surkea sää karsi osallistujia. Mutta ruoka oli maittavaa, juomat riittivät ja tunnelma muutoin oli lämminhenkinen. Joululauluja säesti pianolla Leili Guseinova.

Susan Ikonen on ensimmäisenä tutkijana avannut Dudintsev-mapit Venäjän Kirjailijaliiton arkistossa.

Susan Ikonen ja Dudintsev 6.11.2014

 

Yhteiskuntakritiikkiä neuvostoliittolaisittain? oli otsikkona FM Susan Ikosella, joka väitöskirjatyönsä pohjalta kertoi Vladimir Dudintsevin (1918 - 1998) kirjailijantyöstä ja kohtaloista Neuvostoliitossa. Dudintsev tunnetaan kahdesta suomennetustakin teoksestaan "Ei yksin leivästä, 1956" ja "Valkeat vaatteet, 1987". Teokset nousivat varsin merkittäviksi Neuvostoliiton kirjallisessa ja poliittisessa elämässä, vaikka niillä ei kaunokirjallisesti ollut erikoista vaikutusta. Ne edustivat perinteistä sosialistista realismia. Dudintsev ei myöskään ollut varsinainen dissidentti ja aluksi hänen teostensa vastaanotto oli myöteinen. Pian kuitenkin suhtautuminen hänen ensimmäiseen teokseensa muuttui ja sitä alettiin kritisoida samoilla perusteilla kuin sitä oli aiemmin kehuttu. Dudintsevin sankari nousi kollektiivia vastaan, vaikkakin sosialististen ihanteiden puolesta ja tätä eivät vallanpitäjät hyvällä katsoneet. Tilanne kärjistyi, kun Kirjailijaliiton kokouksessa Dutintsevin teosta käsiteltäessä Konstantin Paustovski käytti voimakkaan puheenvuoron kirjan puolesta ja leimasi 1937 jälkeisen neuvostonomenklatuuran ylimieliseksi, sivistymättömäksi ja välinpitämättömäksi joukoksi.

Toinen teos sai odottaa julkaisuaan pitkään, ei kuitenkaan sensuurin tai poliittisen painostuksen takia, vaan Dudintsevin työn pitkittymisen ja ehkä jonkinlaisen itsesensuurin takia. Tässä teoksessa Dudintsev tarttui neuvostotieteen yhteen kummallisimpaan vaiheeseen, lysenkolaisuuteen, jota hän ruoti perunanjalostukseen paneutuneet kasvitieteilijän näkökulmasta.

Susan Ikonen on tutkimuksissaan seurannut varsin tarkkaan Dudintsevin teosten käsittelyä ja niiden saamaa vastaanottoa ja kytkenyt ne hyvin oivaltavasti neuvostoyhteiskunnan yleisiin trendeihin ja maailmanpolitiikan vaikutuksiin NL:n kulttuuripolitiikassa. Harvoin on Pietari-seurassa yleisö niin intensiivisesti, kuin jännityskertomusta,  seurannut esitelmöitsijän kertomaa tarinaa.

 

Kirjailija Laila Hirvisaari ja professori Pekka Pesonen

Laila Hirvisaari ja Pekka Pesonen vetivät väkeä

 

Pietari-seura järjesti yhdessä Pietarin instituutin ystävien kanssa tilaisuuden Helsingin Yliopistolla 9.10. Tilaisuudessa kirjailija Laila Hirvisaari ja professori Pekka Pesonen keskustelivat Hirvisaaren tuotannosta hänen Katarina Suurta koskevien kirjojen "Minä Katarina ja Me Keisarinna" pohjalta.

Hirvisaari on työskennellyt Katarinan parissa runsaat 19 vuotta alkaen hän Kansallisteatterille kirjoittamastaan näytelmästä. Nyt käsillä olleissa kirjoissaa Hirvisaari kuvaa keisarinnan elämää fiktion kautta, pohjaten kuitenkin laajaan ja huolellisesti tutkittuun historia-aineistoon. Hän kutsuu Katariinaa elämän mesenaatiksi, jolla oli kaksi eri persoonaa ja joita Hirvisaari on pyrkinyt teoksissaan ajamaan takaa. Hirvisaaren Katariina on tieteen ja taiteen sivistynyt ihminen mutta toisaalta vallanhimossaan keinoja kaihtamaton hallitsija. Hirvisaari on käyttänyt aineistonaan mm. suomennuttamiaan  Voltaren ja Katarinan kirjeenvaihtoa sekä valtavaa määrää Pietarissa ja Krimillä ottamiaan valokuvia, jotka nousevat esiin teosten yksityiskohtaisessa ja elävässä kerronnassa.

Pesosen kysymykseen, "entä nämä Katarinan miehet", Hirvisaari vastasi, että mitä sitten, Katarina oli nainen ja seksuaalinen ihminen, eikö tämä riitä?

Hieman teemasta poiketen Hirvisaari nosti myös esille liian vähäiselle arvostukselle jääneen kustannustoimittajien, kääntäjien, nuorten- ja lastenkirjailijoiden merkityksen kirjallisessa elämässä.

Kristina Rotkirch kertoo Pietarin helmistä.

Pietarin helmet ja Kristina Rotkirch 8.9.2014

 

Pietari-seuran syyskausi avattiin toimittaja Kristina Rotkirchin esityksellä viime keväänä ilmestyneestä Pietarin helmet -kirjasta. Tämän hienon kulttuurioppaan toinen tekijä on professori Elena Hellberg-Hirn.

Kirja ei ole sellainen tavallinen matkaopas, jossa olisi esitelty tärkeimmät nähtävyydet, ruokapaikat ja kapakat. Viime mainittujen sijaan kirjassa on runoja ja kirjallisia sitaatteja valaisemassa esiin nostettuja Helmiä. Kristina Rotkirchin mukaan kirja on tarkoitettu etupäässä niille, jotka eivät aiemmin tunne venäläisyyttä tai Pietarin kulttuurikohteita. Tosin yleisön joukossa olleet paatuneimmatkin Pietarin tuntijat kertoivat löytäneensä siitä uutta tietoa ja arvostivat tekijöiden hienovaraista ja asiantuntevaa lähestymistapaa aiheeseensa.

Kirjaan on valittu 17 esiteltävää kohdetta, jotka kulttuurihistoriallisten esseiden muodossa herätetään eloon. Lisäksi kustakin kohteesta on valittu haastateltavaksi pietarilaisia, jotka tuntevat työyhteisönsä lisäksi Pietarin kulttuuria ja historiaa tai joiden omasta elämästä tai sukutaustasta löytyy kytkentöjä siihen suureen draamaan, joka on lyönyt leimansa kaupunkilaisiin ja sen kulttuuriin.

Venäläisen taiteen museon Jevgenia Petrova kertoo paitsi työstään myös oman tarinansa siitä, miten uskalsi ensi kerran laittaa neuvostoaikana Malevitsin työn näytteille. Eikä Anna Ahmatovan museota voisi esitellä ilman sen sielua Nina Popovaa. Monelle uusi ja aiemmin tuntematon kohde on nykytaiteen museo Erarta, jota esittelee museon murhatun mesenaatin leski Marina Varvarina. Muita kohteita ovat mm. Dom Knigi, Uuden Hollannin alue ja suunnitelmat sen tulevaksi käytöksi sekä Dostojevskin museo. Siellä tutustutaan hitaan lukemisen lukupiiriin.

 

 

12.5.2014 Arto Luukkanen: Suojelusenkeli

 

Kirja on aikamatka 21 vuoden taakse. Kertomus suomalaisille kovin tutusta Neuvostoliittolaisesta lähetystöneuvos Viktor Vladimirovista, Kekkosen henkiystävästä ja suomaisen eliitin "darlingista".

 

 Arto Luukkasen mielenkiinto Vladimiroviin heräsi kun muutama vuosi sitten paljastui hänen todellinen roolinsa Osasto 13:n "märkien operaatioden" tekijänä ja Suojelusenkelinä hänen toimiessaan Suomessa kylmän sodan aikana, vuosina 1954 - 1984. Osasto 13 oli jo Leninin aikana perustettu osasto jonka tehtävä oli hoitaa ulkoisia ja sisäisiä vihollisia, ja se oikeus oli globaali.

 

Vakoilijaksi Vladimirov oli paljastunut jo Suomessa ollessaan brittien toimesta. Presidentti Kekkosen mieilipide paljastumiseen oli, että pidetään mies lähellä. Vladimirovista oli apua Suomen vientiponnistuksille Neuvostolitossa.

 

Vladimirovin sairastuessa syöpään suomalainen liike-elämä lupautui maksamaan neuvostodiplomaatin sairaalakulut, mutta tosin kävi. Lopulta Keskustapuolueen taholta laadittiin suunnitelma Vladimirovin muistelmista joilla sairaalakulut saatiin maksettua.

 

Arto Luukkanen kertoi kirjoittaneen kirjaa 4 vuotta ja neljään kertaan. Sadunkertojana hän oli riippuvainen historiasta ja luotettavista ihmisistä tietoineen. Siitä mitä meille ei kerrottu.

Kirjassa kerrotuista henkilöistä osa on fiktiivisiä, osa todellisia aikalaisia.

 

Kirjoittamisen prosessi oli vaikea, oli mentävä kauas päästäkseen lähelle.

Kirjoittaminen oli kurkistus pahaan ja hyvään - natsismiin ja kommunismiin jotka eivät paljoa eroa toisistaan. Samalla kirja antoi mahdollisuuden käsitellä suomettumista.

 

Arto Luukkanen kertoi saaneensa kirjan ilmestyttyä hyvää ja huonoa palautetta sekä puheluja suuttuneilta lukijoilta. Kirjoittajana hän kuitenkin kokee kirjoittaneensa kirjaa lempeällä huumorilla.

A-I.K. 

Pietari Suuri uudessa Merisotamuseossa

Pietarin jalanjäljillä

Vuoden 2014 retki rakentui Pietari Suuren teemalle. Kohteina oli kaupungin perustamiseen ja Pietari Suuren elämään liittyviä nähtävyyksiä. Syvällistä opastusta ajasta ja aiheesta antoi asiantuntijana matkalle osallistunut seuran puheenjohtaja professori Timo Vihavainen. Matkalla pysähdyttiin myös Viipuriin, jossa Aallon kirjastosta ja Viipurin taidemuseosta esitelmöi sisustusarkkitehti Ulla Tuononen. Tulkkauksesta Pietarin museoissa vastasi Toivo Tupin. Matkaraportti löytyy osiosta Matkoja.

Dosentti Liisa Byckling Pietari-seurassa.

Vuosikokous 17.3.

Seuran vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi edelleen professori Timo Vihavaisen. Seuran hallituskin jatkaa entisessä kokoonpanossaan, ainoastaan Pertti Lahermo pyysi päästä hallituksesta aktiiviksi rivijäseneksi. Kokouksessa hyväksyttiin sääntöjen edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat. Jäsenmaksut vahvistettiin aiemmalle tasolle 20 euroa tavalliselta jäseneltä ja 10 euroa opiskelijalta.

Liisa Byckling: Jakov Grot ja J.L.Runeberg

 

Vuosikokousesitelmän pitii dosentti Liisa Bycklingin aiheenaan Jakov Grotin ja J.L.Runebergin kirjalliset yhteydet. Jakov Grot (1812-1893) oli kuuluisa pietarilainen kielen- ja kirjallisuuden tutkija ja akateemikko. Vuosina 1841-1952 hän toimi Helsingissä Aleksanterin yliopistossa Venäjän historian ja statistiikan sekä kielen ja kirjallisuuden professorina. Jo tätä ennen hän oli ehtinyt tutustua J.L.Runebergiin ja tavannut hänet niin Porvoossa kuin Runebergin kesähuvilalla.

Grot käänsi Runebergia, joka hänen mielestään oli "avoimen taivaan alla syntynyt runoija". Grot oli myös Lönnrotin ystävä ja toteutti hänen kanssaan laajan Suomi -kiertueen, jonka tuloksena Grot kirjoitti venäläiselle lukijakunnalle suunnatun matkakirjan, joka saman tien myös suomennettiin. Venäjällä se aiheutti polemiikkia mutta levitti myös myönteistä Suomi-kuvaa rehellisistä suomalaisista. Runeberg oli Grotille portti suomalaiseen kirjallisuuteen ja Grotin kautta Runeberg sai näkvyyttä Venäjällä. Runebergin runoelma venäläisestä sotapäällikkö Kulnevista on Grotin kääntämä, mutta sen aikainen Venäjän sensuuri kohteli sitä niin, että runoelman alkuperäinen sanoma hämärtyi. Grotin Suomen ajasta ja keskusteluista Runebergin kanssa on säilynyt valtava aineisto, jonka perustan muodostavat Grotin päiväkirjanomaiset kirjeet, joita hän Helsingistä lähetti Pietariin Sovremennik -lehden päätoimittaja Pletnjoville.

LiteraruS -lehden nro 5/2013 sisältää laajan Liisa Byckilingin artikkelin em. aiheesta.

 

Marjukka Porvari ja Pietarin jätevedet

 

Tiistaina 17.2. Johan Nurmisen säätiön asiantuntija Marjukka Porvari esitteli Pietarin jätevesien puhdistushankkeita ja säätiön toimintaa Itämeren suojelussa. Kuulijoita oli tällä kertaa ennätysyleisö, joka vaikutti varsin tyytyväiseltä perinteisestä kulttuurilinjasta poikkeavaan eläväiseen esitykseen.

Nurmisen säätiön toimintaperiaatteena Itämeren suojelussa on toteuttaa käytännön tuloksia tuottavia mitattavia hankkeita. Toimet on kohdistettu niin, että niistä mahdollisimman pienillä panoksilla saadaan vaikuttavimmat tulokset. Keskeisinä kohteina ovat olleet Pietarin jätevesien typpi- ja fosforipäästön vähentäminen sekä öljykuljetusten turvallisuuteen liittyvät hankkeet. Pietarin osalla tulokset ovat näyttäviä. Viimeisimpänä yksittäisenä kohteena on Leningradin alueella sijaitsevan Udarnik-jättikanalan lantapäästöjen vähentämishanke. Myös Laukaanjoen fosforiittivuodon saattamisessa kunnialliseen lopputulokseen säätiöllä oli merkittävä rooli.

Ylipäätään säätiö on saanut vaikutettua ajattelutapojen muutoksiin Venäjällä jätevesien puhdistuksessa. Aiemmin siellä keskityttiin lähinnä happea kuluttavien ainesosien puhdistamiseen jätevesistä, rehevöittävien typen ja fosforin jäädessä vähemmälle huomiolle. Nyt esimerkiksi Pietarin puhdistutulokset ovat parempia kuin monessa läntisessä suurkaupungissa.

Öljykuljetuksien turvallisuutta parantavan ohjausjärjestelmän suunnittelussa säätiöllä on keskeinen asema.

 

Timo Vihavainen ja ryssäviha

Timo Vihavainen ja ryssäviha 20.1.

 

Vuosi aloitettiin professori Timo Vihavaisen esitelmällä ryssävihasta, josta hän on hiljan julkaissut varsin mielenkiintoisen ja aihetta monipuolisesti valottavan kirjan. Vihavainen käsittelee kirjassaan ryssävihaa globaalisena ilmiönä liittäen siihen myös venäläisten fobiat muita kansoja kohtaan. Erityistarkastelun saa ryssäviha Suomessa. Oheiset kuvat Vihavaisen esityksestä avaavat niitä elementtejä, jotka koskevat viime mainittua aihepiiriä.

Arvion Vihavaisen kirjasta voi lukea mm. seuraavasta llinkistä

http://annelinkirjoissa.wordpress.com/2014/02/01/timo-vihavainen-ryssaviha/